jackpotting

(ATM jackpotting) – attack som får en uttagsautomat (ATM) att mata ut pengar i stor mängd. Sådana attacker har förekommit i Europa, Asien och USA 2018 och tidigare. En ingående beskrivning finns i denna artikelKrebs on security.

[attacker] [betalningar] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 29 januari 2018]

Dagens ord: 2021-10-10