Java community process

(JCP) – ett formaliserat sätt att föreslå och diskutera förbätt­ringar av Java. – Läs mer på jcp.org.

[java] [ändrad 21 juni 2018]