JEOS

förkortning för Just enough operating system – operativ­system som har anpassats för ett speciellt ändamål genom att allt som inte behövs för just det ända­målet har tagits bort. Det är en allmän beteckning, inte någon specifik produkt. – Men se också Ubuntu JeOS.

[förkortningar på J] [operativsystem] [ändrad 9 augusti 2017]

Dagens ord: 2020-01-10