kabelblåsning

dragning av kabel genom ett rör genom att man blåser tryckluft genom röret med högt tryck så att kabeln följer med. – Kabeln måste då rullas upp från en trumma som snurrar med minsta möjliga motstånd. Metoden har använts sedan 1980‑talet. Fördelen jämfört med den metod som användes tidigare (och fortfarande används ibland), nämligen att dra kabeln genom röret, är att kabelblåsning gör att kabeln kan gå runt hörn utan att nötas. – På engelska: cable jetting.

[kablage] [ändrad 10 december 2018]