kallstart

(cold boot) – start av en dator som har strömmen avstängd. Alternativet är varmstart, se om­start.

[drift] [ändrad 1 november 2017]