kanban

en metod för utveckling av datorsystem med betoning på överblick och successiva förbättringar. En viktig aspekt är att alla deltagare ska se hur pro­jektet fortskrider. (Kan­ban är ett japanskt ord som betyder anslagstavla.) Alla deltagare uppmuntras att före­slå och genomföra rättelser och förbättringar. Kanban innebär också att man gör en sak i taget: nya arbetsuppgifter delas inte ut förrän de tidi­gare är avklarade. (Detta kallas för pull.) Principerna är hämtade från den japanska tillverkningsindustrin.

[systemutveckling] [ändrad 28 oktober 2012]