kanban

metod för produktion av datorsystem som betonar över­blick och succes­siva för­­bätt­­ringar. En viktig aspekt är att alla del­tagare ska se hur pro­jektet fort­skrider. (Kan­ban är ett ja­panskt ord som betyder an­­slags­­tavla.) Alla del­­ta­gare upp­­munt­ras att före­slå och genom­­föra rättel­ser och för­­bätt­­ringar. Kan­ban inne­bär också att man gör en sak i taget: nya arbets­­upp­­gifter delas inte ut förrän de ti­di­gare är av­­kla­rade. (Detta kallas för pull.) Prin­­ciperna är häm­tade från den ja­panska till­­verk­­nings­­industrin.