kill file

om Usenet: ett filter som man kan använda för att slippa se vissa personers inlägg, eller vissa typer av inlägg. – Se också plonk.

[diskussioner] [ändrad 2 juni 2020]