klammerparentes

tecknen { }. Kallas ofta för ”måsvingar”. På engelska: curly brackets eller braces. – Klammerparenteser används normalt inte i vanlig skriven text, utom när man har behov av att kunna särskilja flera olika typer av parenteser. De kan också användas i dekorativt syfte eller som en kuriositet. I matematik används de i mängdlära för att hålla ihop elementen i en mängd, och i programmering används de på liknande sätt.

[tecken] [ändrad 24 november 2019]