klarspråk

(plain language) – tal eller text som är tydlig och lätt att förstå. – Även: ”att tala klarspråk” – att uttrycka sig klart och tydligt, underförstått med risk för att någon tar illa upp. – Jämför med klartext.

[språk] [ändrad 12 april 2018]