klyvsortering

(merge sort) – sortering av stora mängder data genom att man delar upp datamängden i delar som sorteras var för sig och sedan slås ihop. – Det kan till exempel gälla sortering i bokstavsordning eller i nummerordning. Programmet för klyvsortering delar upp datamängden i två delar, som sedan i sin tur kan delas upp i två delar och så vidare. Sedan sorterar programmet delarna var för sig. Detta går snabbare än att sortera hela mängden i ett svep. Förklaringen är att sortering går långsammare och långsammare ju mer data som ska sorteras. Men att passa ihop två mängder som redan är sorterade var för sig går snabbt. Nackdelen är att klyvsortering kräver mer minne än enkel sortering (heap sort).

[data] [ändrad 14 januari 2020]