knytkonferens

konferens utan förberett program där varje deltagare har med sig ett föredrag (jämför med knytkalas). – Se också okonferens.