kohesion

(cohesion) – i mjukvara: tät samverkan mellan delarna av en programmodul. Hög kohesion innebär att modulens olika delar utbyter data med varandra när de löser modulens uppgifter, samtidigt som de utbyter så lite data som möjligt med andra moduler. Motsatsen, låg kohesion, anses inte önskvärd. – Jämför med bindning. – Ordet: Kohesion är från början en fackterm i kemi. Den kan översättas med samman­drag­ning, det som håller ihop. Ordet är besläktat med koherens.

[programmering] [ändrad 10 september 2017]

Dagens ord: 2018-06-11