kommodifiering

det att en från början tekniskt avancerad produkt blir en standardprodukt (commodity). Så har det gått med persondatorer och mobiltelefoner. Kom­mo­di­fi­e­ring leder till att tillverkarna konkurrerar med priset, inte med teknik. – Ordet kommodifiera används också på svenska i samma betydelse som kommersialisera, till exempel om att naturområden och äldre byggnader förvandlas till turistfällor.

[företag och ekonomi] [ändrad 2 november 2017]