konkatenering

sammanställning av två eller flera objekt i en bestämd ordning utan förändring av någon av dem. – I programmering står konkatenering för hopläggning av två eller flera strängar. Det kan till exempel vara ord eller tal som ska skrivas ut eller visas i en bestämd ordning. Ett enkelt exempel är uppläsning av meddelanden i talsvarssystem, där förinspelade ord och fraser konkateneras av ett datorprogram: klockan är–fjorton–och-trettio. Ordningsföljden är uppenbarligen betydelsefull. Även programkod (instruktioner) kan konkateneras. – På engelska: concatenation. – Ordet konkatenering kommer av latinets con – samman och catena – kedja, alltså: sammankedjning.

[programmering] [30 oktober 2021]

Dagens ord: 2022-05-11