kopieplikt

skyldighet för kreditupplysningsföretag att skicka en kopia av kreditupplysningen till den det gäller varje gång som företaget lämnar ut en kreditupplysning till en kund. – Se kreditupplysningslagen, paragraf 11.

[betalningar] [10 januari 2020]