korpus

stor textmängd insamlad för språkvetenskapliga tillämpningar. – På engelska: corpus.

[språkteknik] [24 mars 2023]