Openshoe

dator i ett skoinlägg, avsett för positions­­­bestäm­ning. Alltså ett slags kropps­­buren dator. Den ska kunna an­vändas i många samman­­hang, till exempel för att hålla reda på var rädd­nings­­­personal be­finner sig, för att se om gamla människor behöver hjälp och för att studera hur människor med stabili­tets­­problem går. Eftersom Openshoe ska användas inomhus går det inte att använda gps, och eftersom den ska kunna användas i rökfyllda och brinnande byggnader går det inte heller att använda vanliga tekniker för inomhusnavigering. Sko­­­in­lägget registrerar därför bärarens rörelser genom trög­­hets­­navi­gering, och över­­för informa­tionen tråd­­löst till en dator. – Open­­shoe är ett projekt som drivs i sam­arbete mellan Indien och svenska universitet, bland annat KTH. – Se openshoe.org.

Dagens ord: 2016-07-15