OpenShoe

dator i ett skoinlägg, avsett för positions­­­bestäm­ning. Alltså ett slags kropps­­buren dator. – OpenShoe ska kunna användas i många sammanhang, till exempel för att hålla reda på var räddningspersonal befinner sig, för att se om gamla människor behöver hjälp och för att studera hur människor med stabilitetsproblem går. Eftersom OpenShoe ska användas inomhus går det inte att använda GPS, och eftersom den ska kunna användas i rökfyllda och brinnande byggnader går det inte heller att använda vanliga tekniker för inomhusnavigering. Skoinlägget registrerar därför bärarens rörelser genom tröghetsnavigering, och överför informationen tråd­­löst till en dator. – Openshoe är ett projekt som drevs med början 2011 i samarbete mellan Indien och svenska universitet, bland annat KTH. – Se openshoe.org (kan vara långsam).

[inomhusnavigering] [ändrad 26 januari 2021]

Dagens ord: 2023-01-15