kthxbi

”okey, thanks, bye” – fras för att snabbt avsluta konversation, ofta avsnoppande. – Stavas också kthxbye och kthxbai.

[nät- och sms-språk]