kvalitativ dataanalys

inom samhällsvetenskap: dataanalys som inte bara utgår från kvantitativa data (hur mycket, hur många, när, var), utan också från kvalitativa data (varför, hur; omdömen). – På engelska: qualitative data analysis, förkortat QDA.

[analys] [ändrad 24 januari 2019]