länkare

(linker) – program som kombinerar (länkar) flera objektfiler för att därigenom skapa ett körbart program.

[programmering]