objektfil

fil som blir resultatet när källkod kompileras. – En objektfil innehåller alltså maskinkod. Maskinkoden kallas också för objektkod. (Observera att detta inte behöver ha något att göra med objektorienterad programmering.) Ett körbart program består vanligtvis av flera objektfiler som har länkats samman.

[programmering] [ändrad 17 januari 2017]