laptop

laptop computer se bärbar dator. Numera används ordet både på engelska och svenska om alla slags bärbara datorer av den vanliga typen med bildskärm i locket. Ursprungligen användes ordet på engelska i synnerhet (men inte enbart) om tyngre (över två kilo) datorer som är utrustade så att de är likvärdiga med skriv­bords­datorer. Det fanns också lättare notebook computers. Men många gör ingen skillnad mellan de två orden.