legitimation

identitetshandling (kort eller elektronisk information) som inte bara visar vem innehavaren är, utan också visar:

  • – att innehavaren har rätt att utföra vissa aktiviteter (till exempel därför att hon är anställd på ett visst företag eller är läkare, polis eller något annat) eller;
  • – har rätt till vissa förmåner, som rabatt.

– Legitimation har alltså att göra med behörighet. – Se också e‑legitimation. – Helt apropå: länk.

[identifiering] [ändrad 9 december 2019]