legitimation

identitetshandling (kort eller elektronisk information) som inte bara visar vem innehavaren är, utan också visar att innehavaren har rätt att utföra vissa aktiviteter (till exempel därför att hon är anställd på ett visst företag eller är läkare, polis eller något annat.) Legitimation har alltså att göra med behörighet. Se också e-legitimation.