line of business

(förkortas ofta LOB) – verksamhetsområde, verksamhetsgren, rörelsegren, division. Kan ibland översättas med bransch, men används ofta i mer specifik bemärkelse. – Inom it talar man om line of business applications eller liknande: det syftar på program som är viktiga eller nödvändiga för verksamheten.

[företag och ekonomi] [ändrad 24 januari 2019]