Linux standard base

(LSB) – standard för de grund­läggande funktionerna i Linux. Syftet är att den som skriver pro­gram för en variant av Linux ska kunna veta att programmet går att köra även på andra utföranden av Linux. – Se Linux Foundations webb­sidor (länk).

[linux] [ändrad 6 december 2018]