Liquidmetal

varumärke för en metallegering som kan få en glas­liknande struktur. – Det´n består av zirkonium, titan, koppar, nickel och beryllium. När den hastigt kyls ner från flytande till­stånd bildar den inte, som vanliga metaller, kristaller, utan får så kallad amorf form. Det innebär att materialet påminner om glas. Det blir extremt hårt och får en mycket slät yta. Till­verkning av föremål i Liquid­metal är dock besvärlig, eftersom det måste ske snabbt och i vakuum. – Ma­te­ri­alet Liquid­metal är patenterat av före­taget Liquid­metal techno­logies, se liquidmetal.com. – Apple har avtal om exklusiv rätt att använda Liquid­metal i sådana produkter som Apple till­verkar. Hittills (2015) har det inte kommit några sådana produkter, vilket kan bero på svårig­heter att till­verka komponenter i Liquid­metal i stor skala. – Läs också om den smarta mobilen Turing och liquid­morphium.

Dagens ord: 2015-01-12