Liquidmetal

varumärke för en metallegering som kan få en glas­liknande struktur. – Liquidmetal är sammansatt av av zirkonium, titan, koppar, nickel och beryllium. Om legeringen hastigt kyls ner från flytande tillstånd bildar den inte, som vanliga metaller, kristaller, utan den får så kallad amorf form. Det innebär att materialet påminner om glas. Det blir extremt hårt och får en mycket slät yta. Till­verkning av föremål i Liquid­metal är dock besvärlig, eftersom det måste ske snabbt och i vakuum. Materialet Liquidmetal är patenterat av företaget Liquidmetal technologies, se liquidmetal.com. Apple har avtal om exklusiv rätt att använda Liquidmetal i sådana produkter som Apple till­verkar. Hittills (2019) har det inte kommit några sådana produkter, vilket kan bero på svårigheter att tillverka komponenter i Liquid­metal i stor skala. – Läs också om den smarta mobilen Turing Phone† och liquidmorphium.

[material] [ändrad 2 juli 2019]

Dagens ord: 2015-01-12