lock down

låsa, låsa fast – inom it: göra så att ett program eller annan resurs inte går att ändra. – Lockdown – fastlåsning.

[it-säkerhet] [ändrad 7 februari 2022]