lock down

låsa, låsa fast – inom it: göra så att ett program eller annan resurs inte går att ändra.