looky-loo

en som besöker nätbutiker men aldrig köper något. Ordet används också om samma slags kunder i vanliga affärer. – Jämför med lurker.

[e-handel] [ändrad 12 augusti 2020]