looky-loo

en som besöker nätbutiker men aldrig köper något. Ordet används också om samma slags kunder i vanliga affärer. Jämför med lurker.