lurker

smygare, ”lurkare”, passiv deltagare – en som är med i ett dis­kus­sions­forum på inter­net, men som aldrig eller sällan del­tar i dis­­kus­sionen (trots att hon läser in­­läggen). Kommer av engelska to lurk. – I vanlig engelska är en lurker någon som gömmer sig i väntan på någon, van­ligt­­vis med suspekta av­­sikter, en som gömmer sig i buskarna. På inter­­net ligger det däremot inte nöd­­vändigt­­vis något ned­­sättande i ordet – se lurk moar. – Se också looky-loo. – Jäm­för med stalker, se stalkning. – Läs också om wire­­lurker, ett skadepro­gram.

[diskussioner] [it-folkgrupper] [ändrad 3 januari 2018]