loss leader

lockprisvara – vara som säljs med förlust, men som ska locka kunderna att köpa andra, mer lönsamma, varor eller tjänster.

[marknadsföring] [ändrad 10 oktober 2018]