Lovelacetest

föreslaget test för artificiell intelligens, baserat på Lady Lovelaces invändning. Det är ett mer krävande alternativ till Turing­testet. – Grundfrågan är ifall en dator kan sägas räkna ut något som är helt nytt, och som tyder på kreativitet. Ett dator­program klarar Lovelacetestet om:

  • – programmet producerar ett resultat som det inte är skrivet för att producera, men som är meningsfullt och användbart;
  • – detta inte beror på något fel eller någon tillfällig störning, utan det är något som kan upprepas när som helst;
  • – en sakkunnig person som har tillgång till all informa­tion och alla resurser som pro­gram­­met har tillgång till inte kan förklara hur pro­gram­met kom fram till resultatet.

– Lovelacetestet beskrivs i artikeln ”Creativity, the Turing test and the (better) Lovelace test” (länk) från 2001 av Selmer Bringsjord, Paul Bello och David Ferrucci.

[ai] [ändrad 11 juli 2017]

Dagens ord: 2019-04-12