luser

en som inte vet vad han håller på med, och som vill fortsätta med det. – Luser är hackarslang för okunnig användare eller, ibland, bara användare – engelska loser plus user. – Se också lamer.

[illa omtyckta personer] [ändrad 29 januari 2022]