Magic quadrant

Gartner Magic Quadrant – marknadsanalysfirman Gartners indelning av företag och produkter i fyra kategorier: ledare, utmanare, visionärer och nischspelare. – Den magiska kvadranten är en kombination av två variabler: förmågan att genomföra (ability to execute) och helhetsbild (completeness of vision). Gartner har använt kvadranten sedan 1992, och den har kritiserats och parodierats. – 2009 stämdes Gartner av det amerikanska före­taget ZL Technologies (länk) för att Gartner hade klassat om deras program från ”ledare” till ”nisch­spelare”. Domaren avvisade stämningen. – Läs mer om den magiska kvadranten på Gartners webbsidor (länk).

  Kan genomföra Dålig på att genomföra
Har helhetsbild Ledare Visionär
Saknar helhetsbild Utmanare Nischspelare

[företag och ekonomi] [ändrad 12 juni 2022]