mail bomb

mejlbomb, e‑postbomb – e‑post­med­de­lande med mycket stora bi­lagor, skickat som sabo­tage. Av­sändaren räknar med att mot­­tag­arens e‑postserver eller e‑post­program inte kan hantera bi­lagorna. Detta kan leda till att servern eller pro­grammet kraschar.

[attacker] [e-post] [ändrad 22 augusti 2019]