maker movement

the maker movement – rörelse för personer som vill bygga och utveckla saker, gärna i samarbete med andra. I synnerhet konstruktion av elektronik, fram­ställning av föremål med 3d-skrivare och programmering. De som deltar i rörelsen kallas för makers och deras lokaler kallas för makerspaces. Se Stockholm Makerspace (länk).

[hobby] [ändrad 15 augusti 2020]

Dagens ord: 2012-12-13