manhattanväg

sicksackväg mellan två punkter: som när man sneddar så gott som det går i ett rätvinkligt rutnät av gator (som på Manhattan) genom att kryssa mellan nord-sydliga gator och öst-västliga gator.

[matematik] [ändrad 7 juni 2021]