massive online open course

nätbaserad högskolekurs som är öppen för alla och avsedd för ett stort antal studerande. Förkortas MOOC. – Se artikel i The Guardian.

[utbildning] [ändrad 4 september 2017]