mellannamn

extra efternamn som står mellan förnamn och efternamn. – Möjligheten att skaffa mellannamn avskaffades 2017. – Mellannamn kan vara förälders efter­namn, makans/makens efternamn eller ens eget efternamn som ogift (om man har tagit makens/makans efternamn). – Exempel: Petter Bergström Lind kan vara Petter Lind som har gift sig med Karin Bergström eller Petter Berg­ström som har gift sig med Karin Lind. Alternativt kommer det ena efternamnet från mor och det andra från far. Bindestreck används inte, och barnen ärver inte mellannamn. Vid sortering av namn i bokstavsordning räknas mellannamn inte som efternamn. – Läs mer på Skatteverkets webbsidor (länk). – Efter att den nya namnlagen trädde i kraft 2017 kan man inte längre skaffa mellannamn, men de som redan har ett mellannamn får behålla det. I stället får man, om man vill, ha två efternamn. – För­växla inte svenska mellannamn med amerikanska middle name, som avser ett annat förnamn än tilltalsnamnet.

– In English: In Sweden, mellannamn, literally: middle name, refers to an extra family name between a person’s first name(s) and last name. Example: Petter Bergström Lind. A mellannamn can be the family name of a parent, a spouse or, if the person took the family name of his or her spouse at marriage, the person’s own former last name. The option of getting a mellannamn was abolished in 2017. Obviously, Swedish mellannamn are to be distinguished from American middle names. – For more summaries in English, please click at this link.

[personuppgifter] [språktips] [ändrad 12 september 2021]