mesofact

mesofaktum – faktum som förändras med tiden eftersom mer information tillkommer. – Ordet introducerades av amerikanen Samuel Arbesman (arbesman.net) 2010 i denna artikel i tidningen Boston Globe. Arbesman har också skrivit boken The half-life of facts från 2013 (länk) på samma tema.

[källkritik] [ändrad 13 september 2020]