microgrid

lokalt smart elnät. Det experimenteras 2016 med microgrids där del­tag­arna är hushåll och företag som säljer och köper elektricitet av varandra. Detta sker i ett mindre område. Hus som har solpaneler, eller som pro­du­cerar elektrisk ström på andra sätt, kan sälja sitt överskott till grannarna. Nätet är vanligtvis som helhet anslutet till det vanliga elnätet, eventuellt på för­mån­liga villkor. It-system används för att fördela elek­tri­ci­teten och hålla koll på förbrukningen. – Jämför med smart grid.

[elektrisk ström] [ändrad 12 november 2017]