microgrid

lokalt smart elnät. – Det experimenteras sedan 2016 med microgrids där deltagarna är hushåll och företag som säljer och köper elektricitet av varandra. Detta sker i ett mindre område. Hus som har solpaneler, eller som producerar elektrisk ström på andra sätt, kan sälja sitt överskott till grannarna. Man kan också mellanlagra el i lagringsbatterier eller med andra metoder. Nätet är vanligtvis som helhet anslutet till det vanliga elnätet, eventuellt på förmånliga villkor. It-system används för att fördela elektriciteten och hålla koll på förbrukningen. – Jämför med smart grid och grid.

[elektrisk ström] [ändrad 6 februari 2023]