smart grid

smart elnät – elnät som kan fjärrstyra elförbrukningen hos kon­su­ment­erna. – Energikrävande maskiner kan slås på när det finns gott om billig elektricitet, som nattetid. Detta förutsätter tvåvägskommunikation mellan elbolaget och kundens tvätt­maskin, disk­maskin eller varm­vatten­beredare: dessa måste alltså kunna kommuni­cera elek­troniskt. Kommu­nika­tionen kan ske direkt genom elnätet, eller med något slags trådlös för­bindelse. – Det finns ingen standard för smarta elnät, men både tillverkare av hus­hållsmaskiner och elbolag arbetar på saken. – Smart grid har inget att göra med den typ av kraftfull data­behand­ling som kallas för gridd, på engelska grid. – The grid eller the power grid är engelska för elnätet, kraftnätet. – Läs också om microgrid.