milblog

military blog – blogg som soldater skriver, vanligtvis utan befälens medgivande.

[bloggar] [ändrad 21 januari 2018]