mind share

marknadsandel i huvuden. – Det är förutsättningen för marknadsandel (market share) i handeln. Ett sätt att mäta mind share i kundundersökningar är frågor som ”vilket är det första företag du tänker på om jag säger persondator?”. Man talar också om heart share, vilket kan mätas med frågor som ”vilken persondator skulle du helst vilja köpa?”.

[marknadsföring] [ändrad 1 september 2020]