mob programming

samrådsprogrammering, skockprogrammering – programmering där en grupp av programmerare samtidigt och i samma lokal och vid en enda gemensam dator arbetar med att lösa en uppgift. – Jämför med flash mob computing. (Notera att ordet mob på engelska inte behöver ha negativ bibetydelse – det kan syfta på vilken skock människor som helst.)

[programmering] [hop] [12 mars 2020]

Dagens ord: 2020-06-13