monopson

det att en enda köpare dominerar marknaden för en viss produkt. Det kan finnas en eller flera säljare av produkten, men de säljer alla till samma företag. Alltså ett omvänt monopol. – På engelska: monopsony.

[företag och ekonomi] [ändrad 13 februari 2021]