MSISDN

mobile station ISDN number eller mobile subscriber ISDN number – i GSM‑systemet detsamma som det kompletta abonnentnumret (inklusive landsnummer). Förkortningen ISDN ingår i namnet därför att GSM konstruerades med ISDN som förebild.

[förkortningar på M] [mobilt] [ändrad 24 maj 2020]