multihoming

i internetkommunikation: användning av flera IP‑adresser i en kommunikationssession. – Syftet med multihoming är att höja trafikens tillförlitlighet. Om trafiken inte kommer fram till en adress dirigeras meddelandena till en annan adress. De når då ändå mottagaren. – Läs mer i Wikipedia.

[internet] [ändrad 18 februari 2022]