multihoming

i internetkommunikation: användning av flera ip-adresser i en kommunikationssession. Syftet är att höja trafikens tillförlitlighet. Om trafiken inte kommer fram till en adress styrs meddelandena över till en annan adress. De når då ändå mottagaren. – Läs mer i Wikipedia (*).