music locker

låst musiktjänst (på internet) – användarna kan lagra musik som de redan äger på en internetbaserad tjänst. De kommer inte åt musik som de inte själva har lagrat på tjänsten. Syftet är att man ska ha tillgång till sin musiksamling överallt. Termen används om Google Play Musik. – Locker används i betydelsen låsbart skåp.

[kultur och underhållning på webben] [musik] [ändrad 26 oktober 2020]