mutual

a mutual – i sociala medier: en kontakt (följare) som följer en person samtidigt som den personen följer följaren. – I allmänt språkbruk kan adjektivet mutual översättas med ömsesidig.

[sociala medier] [14 augusti 2019]