mycket stor internetplattform

very large online platform, VLOP – i EU:s lag om digitala tjänster: sociala medier och andra internettjänster som varje månad når minst tio procent av EU:s invånare. Alltså, när detta skrivs, som når minst ungefär 45 miljoner människor. För mycket stora internetplattformar gäller särskilda, strängare bestämmelser än för andra företag – se denna sammanställning på EU:s webbsidor: ec.europa.eu/info….

[oligopol] [23 april 2022]

Dagens ord: 2022-05-13